Regulamin serwisu dawcy-spermy.pl


 1. Postanowienia wstępne
  • Właścicielem serwisu jest firma App2Perfect Tomasz Olszewski, ul. Konwaliowa 18/3, 81-651 Gdynia, NIP: 5591947744, REGON: 367312933
  • Celem strony jest ułatwienie kontaktu pomiędzy osobami chętnymi oddać swoje nasienie oraz osobami ich poszukującymi.
  • Do korzystania z pełnej funkcjonalność serwisu wymagane jest zalogowanien się przy użyciu własnej nazwy użytkownika i hasła uzyskanych w drodze rejetracji
  • Rejestracja oznacza utworzenie dla użytkownika konta, na którym będę przechowywane informacje dotyczące jego aktywności w serwisie oraz informacje, które zamieści on w swoim profilu.

 2. Zasada działania serwisu
  • Osoba zainteresowana oddaniem swojego nasienia rejestruje się w serwisie i uzupełnia dane wyświetlane na jej temat w publicznym katalogu.
  • Osoba szukająca dawcy nasienia może przeglądać profile dawców w publicznym katalogu, jednak do wyświetlania wszystkich informacji, niezbędne jest zalogowanie się.

 3. Prawa i obowiązki użytkownika
  • Wszelkie działania użytkownika w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi.
  • Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania w ramach serwisu.
  • Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w dowolnym momenie korzystania z serwisu. Jego dane przestaną być wyświetlane w katalogu.
  • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez dawcy-spermy.pl w imieniu własnym lub na zlecenie kontrahentów.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez dawcy-spermy.pl w celach marketingowych.

 4. Prawda i obowiązki dawcy
  • W świetle polskiego prawa, żadne umowy nie anulują obowiązku alimentacyjnego wobec zapłodnionej kobiety. Osoba oddająca nawet anonimowo nasienie, musi liczyć się z późniejszymi konsekwencjami i możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności przez zapłodnioną kobietę.
  • Zaleca się więc daleko idącą ostrożność i nie podawanie żadnych iformacji, mogących w przyszłości posłużyć do ustalenia tożsamości.
  • Jeżeli decydujesz się na bycie znanym ojcem, nie posiadającym pełnych praw i obowiązków rodzicielskich, zaleca się spisanie umowy precyzującej jakie prawa i obowiązki przysługują każdej ze stron.
  • Dawca ma moralny obowiązek sprawdzenia czy nie jest nosicielem chorób zakaźnych.

 5. Płatności
  • Płatności w serwisie są obsługiwane przez firmę CashBill S.A.
  • Rejestracja w serwisie i przeglądanie ogłoszeń jest darmowa.
  • Pełna aktywacja konta dawcy kosztuje 9,95 zł przy opcji przelewu błyskawicznego.
  • Abonament gold - miejsce w wynikach wyszukiwania ponad wpisami standardowymi i objętymi abonamentem silver - koszt 29 zł/dożywotnio.
  • Abonament silver - miejsce w wynikach wyszukiwania ponad wpisami standardowymi - koszt 24 zł/dożywotnio.
  • Reklamacje płatności można zgłaszać pod adresem: http://www.dotpay.pl/reklamacje/

 6. Prawa i obowiązki Administratora
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność użytkowników w ramach serwisu, w szczególności za treści jakie zamieszczają, a także za szkody poniesione przez użytkowników z tytułu korzystania z serwisu.
  • Administrator nie będzie płacił alimentów zapłodnionej kobiecie.
  • Administrator ma prawo do:
   • usunięcia treści podawanych przez użytkowników bez podawania przyczyny
   • zablokowania konta użytkownika (uniemożliwienie logowania) bądź jego całkowitego usunięcia bez podawania przyczyny.
   • Wstrzymania działania serwisu bądź jego usunięcia bez podawania przyczyny.